QULLAR VƏ QULDARLAR DÜNYASININ AZADLIĞI

 

16:50 06-10-2019 | icon 368 | Köşə
QULLAR VƏ QULDARLAR DÜNYASININ AZADLIĞI
 

 

İGİD TEYMURLU

                                                                                               

 

 

Millətimiz hələ də istibdad dövründən qalma bir hava altında qol götürüb oynamaqda və başımıza gətirilən oyunlar olmayıbmış kimi davranmaqdadır. Zaman-zaman unutqanlığımızın hakim kəsildiyi düşüncə tərzi və səlahiyyət sahiblərinin bundan yararlanma istəyi bizləri bu oyuna vadar edir. İstənilən cəmiyyətlərdə ümummilli məsələlərə münasibətdə BİGANƏLİK göstəriləndə, sosial zümrələr bu və ya digər üsullardan istifadə edilməklə mübarizə meydanlarındakı fədakarlıq keyfiyyətlərindən məhrum ediləndə AZADLIQ daim TƏHLÜKƏ ilə üz-üzə qalır. Onun bizi daş ilə, bizim isə onu aş ilə qaşıladığımız düşmənlər də zatən bunun peşindədirlər.  Nə yazıq ki, bizlər bir millət olaraq bu gün həmin təhlükə ilə üz-üzəyik. Və həmin “təhlükə”ni doğura biləcək bir çox suallar var ki, dövlətimizin gələcəyi, bayrağımızın bir daha enməyəcəyi naminə bunlara cavab tapılmalıdır...

 

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, çəkdiyi acılar və məhrumiyyətlər baxımından Azərbaycan türkü ilə müqayisə edilə bilə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, ziyalısı bir loxma çörəyə görə talançılar ordusuna çevrilən hakimi mütləq olan ZİYANLILAR qarşısında qul kimi işləyə, “qanun mənəm” prinsipiylə işləyən QULDARLAR və QULLAR DÜNYASInı “inkişaf etmiş cəmiyyət” kimi dünyaya təqdim edə!?...

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, tarixi torpaq itkilərinə məlul-məlul baxıb, hansısa “lazım olanda” ifadəsilə yalan sırıyıb  zamanı fövtə verməklə günün birində özünə “BARIŞ BU REALLIQLA” qəbrini qazdırmaq istəyən!?

VARMI ELƏ MİLLƏT Kİ, yurd uğrunda canını fəda edən şəhidinin haqqını tanımaya, yurd uğrunda şikəst olmuş əlilini təpiyin altına sala, yurd uğrunda bütün itkilərini gözünün önünə alaraq qəsbkar düşmənə qarşı döyüşə atılan veteranını söyə!?

VARMI ELƏ MİLLƏT Kİ,  oğul və qızlarının tökülən qanları bahasına sahib çıxdığı öz əzəli torpaqlarının dörd yüz ildə otuz dəfədən də artıq kiçilməsinə, zəbt olunmasına, satılmasına canki “”belə də olmalıymış” kimi münasibət bəsləyə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, bir əsrdə 4 dəfə deportasiya məruz qala, 9 dəfə al-qanına qəltan edilə və bütün bunları onun başına gətirənlərə qarşı loyal münasibətdə buluna?!

VARMI ELƏ MİLLƏT Kİ, yenə də bir əsrdə 4 dəfə əlifbası dəyişilə, dünən babasının yazıb qoyub getdiklərindən bu gün nəvələri xəbərsiz ola!?

VARMI ELƏ MİLLƏT Kİ, düşməni ona “ara, hayes, türkes?”  sualiyla həm də unutduğu kimliyini xatırlada, ancaq o, özünü Qatili Stalinin uydurduğu və “sovet adamı” tək bətnində bir mücərrədliyin gizləndiyi “azərbaycanlı” adıyla dünyaya təqdim edə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, onun uğrunda, onun yaşadığı torpaq uğrunda canlarını fəda etmiş öz Şəhid övladlarının məzarı üstündə həmin yurdsevərləri qətlə yetirən manyak qatil Kirovun abidəsini ucalda və bunun ətrafında salınan parkı civildəşən “gecə quşları”nın oylağına çevirə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, 20 Yanvar boyda qətliamın, Xocalı boyda, Umudlu boyda. Qaradağlı boyda soyqırımın Yiyəsi ola-ola üstündən neçə illər ötsə belə hələ də cinayətkar axtarışına çıxa!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, hansısa cinayətin törədilməsinə zəmin hazırlayan kəsləri sonradan elə həmin cinayətkarları arayan deputat-istintaq komissiyasına sədr, üzv seçələr?!

VARMI ELƏ MİLLƏT Kİ, min bir zillətlə qazandığı MÜSTƏQİLLİYİK GÜNÜnə deyil, Afrikadan, Amerikadan, Avropadan, Avstraliyadan milyonlarla dollar hesabına gətirilən və bir-iki gündən sonra zibil qutularına atılan güllərə olan sevgisinə milli bayram statusu verə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, müxtəlif statusları, müxtəlif güzəşt və imtiyazları, müxtəlif adları bəhanə edərək milyardları mənumsəyən məmur tayfasının talançılığına “təki mən salim olum” hikkəsilə göz yuma və öz mədə niyyətini əsas götürərək belə statuslarla yaşamağı ən düzgün variant sana!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, mücərrəd bir qazancdan ötəri Məmləkət Əhlinə olan biganəliyi çəkilən hündür hasarların arxasında ortalığa qoya və buna qanuni don geyindirməklə yalanları bütləşdirərək milləti də ona səcdə etdirə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, qız və gəlini düşməni tərəfindən əsir götürülsə də, siyasi hakimiyyətə iddialı olan müxalifəti və bu müxalifətin nəzarətində olan media qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanın dövlət maraqlarını tapdalayaraq erməni qarşısında göbək rəqsi oynaya, nümayəndə heyətimizə arxa çevirə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, yeddi yaşında əsir götürülən qızları xüsusu kimyəvi preparatla zəhərləyərək on beş yaşında qarnında erməni cocuğu daşıdığı halda Azərbaycana təhvil verən düşməniylə birgə arsız-arsız hansısa “Qafqaz evi”nə sığınmaq eşqiylə razılaşma haqda düşünə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, hamilə qadınının qarnından hələ bu dünyanın işığını belə görməyən çağanı yırtıb çıxarmaqla onu süngüyə taxan, əsir götürdükləri qızların göbəklərini külqabıya çevirən  erməniyə qucaq açmağı “sivil dünyanın prioriteti” kimi qələmə verib, özünün nadanlıq, vəhşi barbarlıq dövrünə qayıdan Avropaya, Amerikaya xoş görünməyə çalışa!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, nəinki ona, bütölükdə Şərq və İslam dünyasına ilk demokratik Cümhuriyyəti bəxş edən Azadlıq Mücahidinin “başına çuval keçirməyi” “təmir” adıyla pərdələyərək əsas diqqəti kilometrlərlə ölçülən tort bişirmə olayına cəlb edə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, deputat mandatı gəzdirən bir kəsin belə riyakarlığa göz yummaqla həmin məsələni qabardan başqa bir deputat həmkarına qarşı “nə yaşına, nə də başına yaraşmayan” əda ilə çıxış edə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, eyni küçədə yaşasalar da, məmləkət əhlinin birinin iti yağla, balla bəslənilə, başqa birisi isə sobada yalxı su qaynadaraq yemək həsrətilə gözlərini qazana zilləyən körpəsini  göz yaşlarının müşayiətilə yuxuya verə!?

VARMI ELƏ BİR MİLLƏT Kİ, aktiv müharibə illərinin “CANLI ENSİKLOPEDİYALAR”ını gözdən-könüldən irağa qoyub, satılan toyuq-cücə, toğlu-moğlu hesabına buraxılan “BPOŞÜRALAR”ı cəmiyyətə az qala DƏRSLİK kimi təqdim edə!?...

 

çətinliklərin, problemlərin önündə tab edib, dözüm nümayiş etdirsə də, dərdlərimizə biganəliyilə yox olmağa doğru yol götürən millətimizin BÖYÜKLÜYÜ dünyanın özü boydadır. Demək ki, həm də BÖYÜKLÜYÜMÜZə olan BİGANƏLİYİMİZ bizi kor günə qoyub – gecə ilə gündüzü bir görürük. Rusun, fransızın, amerikalının  tayası dibində yatan erməni köpəklərsə bu kölgəliyi öz hünərləri sayəsində əldə etdiklərini dünyaya təqdim etməkdədirlər.  

 

YOXDUR BELƏ MİLLƏT!!!

Sadalanan və sadalanmayan

“QA-RA-BAĞ!!!” deyə-deyə mütəmadi qışqır-bağırlar salmaq, AT  ƏT-inin köməyinə arxalanaraq qarşılaşa biləcəyimiz sərt qışa ruzi toplamamaq, dünyanın siyasi qurumsaqlarına bel bağlamaq bir millət olaraq bizləri ADSIZLAŞMAQdan xilas etməyəcək. “Xalq diplomatiyası” adı altında erməniyə qarşı sıcaq münasibətlərin formalaşdırılmasıyla bağlı cəhdlər də başımıza gələn faciələr kontekstində bu gün üçün bir bəhanədir. Zaman-zaman ərsəyə gətirilən belə “bəhanələr”in sonradan bir aldanış olduğunu qoca tarix özü sübüt edib...

ADSIZLAŞMAĞIMIZI və EV YİYƏSİ olmağımızı nəzərə alaraq həmişəkindən bir az fərqli şəkildə bu dəfə qəzəbimizi də, istibdadımızı da öz içimizdə boğmalıyıq. Sadalanan dərdlərimizə müharibə yolu ilə sahib çıxıb, ÖZÜMÜZə qayıtmalıyıq ki, düşmən də BÖYÜKLÜYÜMÜZ qarşısında diz çökərək masaya oturmaq məcburiyyətində qalsın. Başqa variantlarsa AZADLIĞIMIZı təhlükəyə ata bilər. Bu yazı ağı notları üzərində qələmə alınsa da, artıq belə davranmanın zamanı deyil. Südlü aşa soğan doğrayıb “as aşbaz” kimi görsənməyə çalışanlar tək davranmayaq. Millət olaraq həmrəylik nümayiş etdirməklə bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib BİR DAHA ENMƏYƏCƏK BAYRAĞIMIZın altında hünər və zəfər marşını oxumalıyıq.

 

Bu deyilənlər heç də yeni xəbər deyil, sadəcə olaraq,  ruhun titrəyişidir ki, işıldaşan böcəklərə yataq yeri olmayaq, ÖZÜMÜZə qayıtmaqla ilqarımıza sahib çıxaq, dönük olmayaq....

 

Xəbər lenti

InvestAZ

Ən çox oxunan xəbərlər

Şimşək, külək, yağış, leysan…

Azərbaycan - Türkiyə birgə genişmiqyaslı taktiki təlimləri davam edir - FOTO

Qənirə Paşayevanın vətənpərvərliyini yox, qolunu müzakirə obyektinə çevirənlər…

Operativ Qərargah rayonlara gediş-gəliş qadağası ilə bağlı qərar verdi

Azərbaycanda karantin rejimi yumşaldılır

Avqustun 31-dək qüvvədə qalacaq -Sərt karantin

Azərbaycanda daha 647 nəfər COVID-19-dan sağaldı, 241 nəfər yoluxdu

“Kökəlmələr, artıq cəkilər uşaqlıqdan başlayır”

“Ximioterapiya xroniki toksaplazmozun müalicəsində effektli deyil”

"Məktəblər 3 növbə sisteminə keçməlidir"

Şəhid Xəyyam Məmmədovun ata ocağı ziyarət edilib

Çılpaq ekstrim həvəskarı çaya baş vurmağa cəhd etdi - VİDEO

DİM rezidentura imtahanında iştirak edəcək şəxslərə müraciət edib

Xaricdə doktorantura təhsili ilə bağlı sənəd qəbulunun müddəti uzadıldı

Çinin aparıcı həkimləri Bakıda